Terapia uzależnienia od hazardu w Klinice Uzależnień

Leczenie uzależnienia od hazardu w Klinice Uzależnień, a więc w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień jest nastawione w sposób spersonalizowany na wszystkich pacjentów. Hazard jest nałogiem, z jakim Polacy borykają się o wiele częściej. Jest czynnikiem uzależniającym, bo stymuluje mózgowy system nagrody, w podobny sposób jak narkotyki albo alkohol. Podobnie jak w wypadku uzależnień behawioralnych specjaliści odkryli, że kompulsywni hazardziści w pozytywny sposób odpowiadają na leczenie farmakologiczne i psychospołeczne.

Z tego względu terapia poznawczo – behawioralna jest ukierunkowana właśnie dla takich osób, gdy zgłoszą się one do ośrodka. Jest ona skuteczna, gdyż nauczy umiejętności nie dopuszczania do nawrotów i posłuży zmianie nawyków, jak i identyfikuje główną przyczynę uzależnienia. Jeżeli bierze się też udział w grupach wsparcia, to można sporo uzyskać, bo nie jest się ocenianym. Uzależnienie od hazardu jest o tyle groźne, że często traktowane jest jako rozrywka. Z tego względu sama terapia bazuje na zasobach chorego oraz na odmianie jego złych przyzwyczajeń. Podczas terapii można dowiedzieć się, jak poradzić sobie ze standardowymi problemami, sytuacjami stresującymi, bądź napięciem.

Rozumienie problemu i tego, jakie hazard miał negatywne skutki pomoże w powrocie do równowagi. W leczeniu najważniejsze jest wyszukanie prawdziwego podłoża uprawiania hazardu i przekonanie chorego do odmiany sposobu myślenia. Przygotowany zostaje plan wyjścia z sytuacji kryzysowej. Tylko wówczas leczenie uzależnienia od hazardu przynosi rezultaty. Zwykle dzieje się to pod namową rodzin i one również są poddawane leczeniu. Osoby zgłaszające się są poinformowane o planach leczenia.

Dowiadują się, jakie mogą być symptomy, gdy pojawi się głód alkoholowy. Zakres terapii obejmuje: terapię indywidualną, terapię grupową, leczenie bazujące na traumie, terapię motywacyjną, terapię rodzinną, leczenie wspomagane lekami, terapię poznawczo – behawioralną i może zostać rozszerzony o leczenie depresji. Każda z osób przebywających w ośrodku ma przydzielanego własnego opiekuna terapeutę, który pomaga w radzeniu sobie z trudnościami. Przebywając w ośrodku osoby trzeźwiejące poznają narzędzia pomocne każdego dnia.

Zobacz także